VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK (MFB 0%)

Milyen fedezetet kér a Bank, illetve milyen arányban lehet ezt figyelembe venni?


Természetes személy kölcsönfelvevő esetén 5 millió forint kölcsönösszegig biztosíték adása nem szükséges. 5 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a tőkekitettség legalább 50%-a az elvárt fedezettség mértéke. Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a tőkekitettség legalább 20%-a az elvárt fedezettség mértéke. Természetes személyek esetén a korszerűsítéssel érintett ingatlant nem kötelező a fedezeti körbe bevonni, amennyiben a Kölcsön összege az 5 millió forintot eléri, vagy azt meghaladja. A biztosítéki formák közül elfogadható az ingatlanon alapított jelzálogjog, a fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék, illetve társasházak és lakásszövetkezetek esetében a követelésen alapított zálogjog is.
Havonta kell törleszteni a napelem kölcsönt?


A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő munkanapon esedékes.
Korhatárhoz kötött-e a finansízrozás?


Korhatárhoz is kötött a kölcsön. A Termékleírás a következőt tartalmazza: Amennyiben a kölcsönfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.
Kizáró ok lehet-e meglévő kölcsön?


Meglévő hiteltartozás abban az esetben jelenthet kizáró okot, ha a természetes személynek a lakossági központi hitelinformációs rendszer (KHR) hitelszerződés nyilvántartása szerinti hitelmulasztása, vagy veszteségleírással rendeződött hitele van.
Családi házak, társasházak esetén a már meglévő LTP-ket be lehet-e vonni, beszámítják-e önerőként?


Az Önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. Önerőként felhasználhatóak azok a lakás-takarékpénztári megtakarítások, melyek az első folyósításig kiutalási fázisba kerülnek, azaz, hogy ügyfél a kiutalási feltételeket teljesítette és kérelmezte a kiutalást. A Hitelprogram keretében lehetőség van arra, hogy a lakás-takarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítások a Kölcsönből fennmaradó rész elő- vagy végtörlesztésére kerüljenek felhasználásra, amennyiben a Projekt megfelel a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szerinti lakáscélú felhasználásnak és a Közvetítő kiállította az MFB Zrt-nél erre a célra rendszeresített igazolást.
A kölcsönbírálat során a kölcsönt igénylő magánszeméllyel szemben van-e elvárt jövedelem, amely alatt kizárja magát a kölcsönigénylésből?


TERMÉSZETES SZEMÉLYEK esetében amennyiben a Kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetében a Kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi jövedelme alacsonyabb mint 400.000 Forint, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletnek megfelelően nem haladhatja meg az 50%-ot. Amennyiben a Kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetén a Kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi jövedelme eléri vagy meghaladja a 400.000 forintot, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletnek megfelelően nem haladhatja meg a 60%-ot.
Amennyiben a kölcsönigénylő nyugdíjas, vannak-e rájuk nézve speciális szabályok (nyugdíj elvárt összege, fedezet stb.)


Nincs elvárás a nyugdíj összegét illetően, de az előző válaszhoz hasonlóan figyelembe kell venni a 32/2014.(IX.10) MNB rendelet előírásait. A Termékleírás szerint szükséges felhívni a figyelmet az életkori sajátosságokra. Amennyiben a kölcsönfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.
Pár hónapja vásárolt ingatlan esetében igényelhető-e a kölcsön?


Ha az ingatlan megfelel a támogatási feltételeknek, akkor a vásárlás idejének nincsen jelentősége, de nagyon fontos, hogy minden feltételt teljesíteni kell.
Most épülő családi ház esetében jogosult-e a tulajdonos a kölcsön felvételére?


A Termékleírásban foglaltak alapján természetes személy esetében azon ingatlan vonatkozásában nem nyújtható kölcsön, amely nem rendelkezik a kölcsönkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, társasház és lakásszövetkezet esetében szintén azon ingatlan vonatkozásában nem nyújtható kölcsön, amely nem rendelkezik a kölcsönkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel Az épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek. Az épületbővítéssel, -átalakítással vagy -átépítéssel létrejött épületrész energiakorszerűsítése csak abban az esetben támogatható, ha a korszerűsítéssel érintett ingatlan ezen épületrésszel együtt megfelel a támogathatósági feltételeknek (pl. a használatbavételi engedélyre vonatkozó feltételek). Vagyis, az előzőek alapján építésre a kölcsön nem vehető igénybe, a kölcsöncél meglévő épület energiahatékonysági felújítása lehet.
Mikor lehet megkezdeni az ingatlan felújítását?


A Hitelprogramból a kölcsönkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal a megkötéssel, hogy ebben az esetben is csak a projekt-előkészítési tevékenységekkel kapcsolatban a kölcsönkérelem benyújtásánál legfeljebb 180 nappal korábban kiállított számla fogadható el. A kölcsönkérelemnek elválaszthatatlan melléklete az energetikai szakértő és a kivitelező nyilatkozta, valamint az energetikai tanúsítvány a beruházás előtti állapotról. A beruházás megkezdése önmagában nem kizáró feltétel, azonban a kölcsön kérelmezőjének ismernie kell a kölcsönigénylés feltételeit, azt, hogy a beruházása támogatható-e.

Lépj velünk kapcsolatba!

HU-1108. Budapest, Újhegyi út 14.

+ 36 30 720 81 71   

office@solarhero.hu

  • White Facebook Icon

Ügyfélszolgálat:

Kapcsolat >  /  Finanszírozás >

Kivitelezés >  /  Garanciák >

Elfogadott 

© 2020 by SolarHeroz Zrt.